Thursday, July 30, 2009

DEMOKRASI ISLAM

Berbicara tentang demokrasi Islam, kita sedia maklum bahawa hubungan Islam dengan demokrasi sebenarnya memperlihatkan satu interaksi antara Islam dengan Barat. Ramai sarjana mahupun aktor gerakan Islam yang bersetuju demokrasi memiliki ciri-ciri politik Islam yang mengutamakan kebebasan dan menolak unsur-unsur kediktatoran. Cuma apa yang kurang dipersetujui mereka ialah fahaman leberalisme yang menyanjung kebebasan mutlak kerana Islam mengajar umatNya tunduk dan patuh terhadap tuntutan Allah SWT. Tetapi apa yang menjadi persoalan disini ialah adakah wujudnya sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi Islam??

Seperti kita sedia maklum, antara ciri-ciri utama bagi sistem demokrasi ialah kebebasan berucap, kebebasan media, pilihanraya bebas dan adil, kebebasan berorganisasi, pemerintahan berasaskan majoriti iaitu melalui suara rakyat, hak minoriti dihormati dan juga kebebasan kehakiman. Jadi tidak hairan la kalau kita tengok negara yang mengamalkan pemerintahan diktator pun mengaku mereka mengamalkan sistem demokrasi dan bersikap demokratik.

Berbalik kepada perbincangan tentang demokrasi Islam, kita ambil contoh negara Pakistan dan Iran, adakah kedua-dua negara ini mengamalkan sistem demokrasi Islam? Kalau di Pakistan mungkin tidak kerana disana tidak mengamalkan demokrasi Islam tetapi mengamalkan sistem pemerintahan Islam. Berdasarkan kepada penduduk Pakistan yang mana pada majoriti penduduknya Islam, kita boleh mentafsirkan bahawa golongan-golongan atasan yang melaksanakan sesuatu dasar, keputusan ataupun undang-undang adalah daripada kalangan orang Islam yang mana bijak pandai dalam hukum syarak yang mana sesuatu keputusan dibuat itu mestilah berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah, ijtimak ulama' dan ijtihad. Begitu juga di Iran, banyak pandangan dan hujahan yang mengatakan bahawa negara Islam itu mengamalkan demokrasi Islam sedangkan secara konsepnya bahawa dalam demokrasi Islam, keputusan majoriti yang dibuat dan dicapai tidak semestinya muktamad. Ini kerana kuasa penentu segala keputusan adalah terletak ditangan ulama' yang mana merupakan pemimpin tertinggi di negara tersebut yang mana setiap keputusan dibuat mesti mengikut hukum Allah SWT. Jadi adakah kita boleh mengatakan bahawa Iran mengamalkan sistem demokrasi Islam kerana dalam sistem demokrasi, kuasa penentu sesuatu keputusan adalah berada ditangan warganegara atau rakyat. Adakah dengan mengadakan pilihanraya,kita boleh mengatakan bahawa sesebuah negara itu mengamalkan sistem demokrasi dan bersikap demokratik??Kita mengambil contoh pandangan daripada bekas Presiden Amerika Syarikat yang mengungkap demokrasi sebagai "Government Of The People, By The People, For The People". Jadi kita boleh melihat bahawa dalam sistem demokrasi, ianya meletakkan kedaulatan manusia paling tinggi. Persoalan tentang demokrasi Islam hangat diperkatakan sejak akhir-akhir ini dan sering dibincangkan oleh para sarjana sama ada dalam kalangan sarjana Islam itu sendiri atau pun dalam kalangan sarjana Barat. Jadi disini kita juga boleh mengatakan bahawa demokrasi Islam wujud tetapi terbentuk dalam bentuk acuan sendiri dengan mengambil idea-idea Barat dan di adun dengan ciri-ciri dan nilai-nilai Islam yang mana sentiasa mengutamakan pandangan Allah SWT dan bukan kehendak manusia semata-mata.


Sekian...

No comments:

Post a Comment