Saturday, October 17, 2009

OBJEKTIF PATRIOT ACT

Kepelbagaian budaya serta asas pemerintahan sistem demokrasi telah meletakkan Amerika sebagai salah sebuah negara yang mendokong sepenuhnya kebebasan dan hak asasi manusia. Namun, serangan pengganas pada hari Selasa, 11 September 2001 di World Trade Centre (WTC), New York yang dikatakan didalangi dan dilaksanakan secara teratur oleh puak Al-Qaeda iaitu yang dilabelkan sebagai pengganas Islam telah menyebabkan berlaku satu perubahan besar dalam dasar luar serta perlembagaan Amerika Syarikat ini.

Dalam usaha membendung aktiviti keganasan, pelbagai akta telah diperkenalkan oleh kerajaan Amerika yang secara nyata telah melanggar hak asasi penduduknya. Hak asasi yang diperjuangkan oleh bapa-bapa kemerdekaan Amerika sebelum ini sebagaimana yang tercatat dalam Perlembagaan Amerika telah dilanggar oleh akta-akta pencegahan aktiviti keganasan ini. Antara akta yang diperkenalkan ialah Akta Anti-Keganasan 2001 (Anti-Terrorism Act Of 2001) dan Akta Patriot USA 2001 (2001 USA Patriot Act). Kedua-dua akta ini telah memberikan hak kepada kerajaan Amerika untuk menahan sesiapa sahaja sebelum ia dibuktikan bersalah. Perbuatan ini telah melanggar Pindaan ke-IV, Perlembagaan Amerika Syarikat.

Oleh hal yang demikian, perbincangan selanjutnya akan mengupas dengan meneliti apakah objektif Patriot Act yang mana telah diluluskan dengan pantas oleh Kongres Amerika hanya selepas 45 hari berlakunya tragedi 11 September 2001;

1. Mempertingkatkan kawalan keselamatan dalam negeri atau domestik dan menentang keganasan (Enhance domestic security against terrorism).

2. Mempertingkatkan kawalan melalui kaedah-kaedah pengawasan kepada warganegara dan juga bukan warganegara (Enhance surveillance methods on citizens and non-citizens).


3. Menahan warga asing dan juga warganegara yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti pengganas (Detain aliens and citizens engaged in terrorist activities).

4. Mengadaptasikan atau menyesuaikan prosedur-prosedur undang-undang jenayah untuk tujuan ini (Adapt the criminal law and procedures to meet these ends).


5. Menghentikan bantuan kewangan daripada disalurkan kepada pengganas (Halt financial support for terrorist).

6. Membekalkan pasukan kecemasan dan sokongan bagi mencapai tujuan akta ini (Provide for emergency authorizations and appropriations to meet these ends).

No comments:

Post a Comment